PERMANENT GESLOTEN!

Privacy Stement

Inleiding

Franken Vastgoed is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Franken Vastgoed, Havenstraat 124, 7005 AG Doetinchem. 

Verwerking van persoonsgegevens

Bij de gegevens over u gaat het om gegevens zoals contactgegevens, factuurgegevens, functiegegevens en/of opgegeven interesses.

Franken Vastgoed gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Franken Vastgoed op de hoogte te houden. Als u hier geen prijs meer opstelt kunt u zich op ieder moment afmelden.

Uw e-mailadres


Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van Franken Vastgoed. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden.

Het is ook mogelijk dat u ermee heeft ingestemd dat het e-mailadres wordt gebruikt voor het incidenteel ontvangen van voor u relevante informatie omtrent producten, aanbiedingen en acties van en door Franken Vastgoed of andere bedrijven. Deze bedrijven worden door Franken Vastgoed zorgvuldig geselecteerd.

Afmelden

Franken Vastgoed houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. Franken Vastgoed geeft u in veel gevallen de mogelijkheid deze zelf aan te geven. Dat kan bijvoorbeeld op uw eigen interessepagina of uw eigen account. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kunt u dit per e-mail melden bij info@ideal-checkout.nl of schriftelijk bij Franken Vastgoed, t.a.v. Adresregistratie, Havenstraat 124, 7005 AG Doetinchem Nederland.

Inzage en correctie van uw gegevens

U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die Franken Vastgoed over u heeft. Als de informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten aan Franken Vastgoed, t.a.v. Adresregistratie, Havenstraat 124, 7005 AG Doetinchem Nederland. Op dit adres kunt u ook terecht indien u eventuele vragen heeft over de manier waarop Franken Vastgoed met uw gegevens omgaat.

Klikgedrag en IP-adres

Op de websites van Franken Vastgoed worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Franken Vastgoed haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen, maakt Franken Vastgoed ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De IP-adressen worden in beginsel verder niet gekoppeld aan identificeerbare informatie, tenzij u hiervoor expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Gebruik van Cookies door Franken Vastgoed

Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. Er zijn twee soorten cookies. Sessiecookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op uw computer staan, ook na afsluiting van uw webbrowser.

Hoe kunt u cookies weigeren?

U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Als u cookies weigert, is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.

Franken Vastgoed en andere websites

Op de sites van Franken Vastgoed treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Franken Vastgoed kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen

Franken Vastgoed behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van Franken Vastgoed.