Tot een nader te bepalen datum zijn onze deuren tijdelijk gesloten
COVID-19 Maatregels per 01-07-2020
i.v.m. de regelementen van onze overheid zijn wij genoodzaakt om regels te stellen aan de reserveringen.

1. Op het terras kan niet worden gereserveerd.
2. Het maximum aantal is 6 personen per reservering.
3. Mocht u met meer mensen komen dan afgesproken kunnen wij dit weigeren.
4. Onze menukaart zal een beperkte grootte hebben dan dat u gewend bent van ons, we zullen de gerechten vaker wisselen.
5. We vragen u bij binnenkomst naar uw gezondheid, Wij hopen op medewerking.
6. Mocht uw gezondheid in twijfelachtige staat zijn dan is een reservering afmelden geen probleem.
7. We hebben beperkte tafels voor binnen, deze tafels zijn door ons gekozen. U kunt een wens aangeven waar u wilt echter houd u er rekening mee dat dit niet altijd kan.
 

We doen ons uiterste best om uw en onze gezondheid te waarborgen, wij hopen op begrip en medewerking.
De regels die wij hierboven geschreven hebben zijn gemaakt op basis van regels van de overheid, deze regels kunnen aangevuld worden en veranderd worden.
Mochten er vragen zijn dan horen wij het graag.